Online Forløb

Online Forløb hos Psykolog Elena Larsen i Sønderborg

Igennem mit praktiske arbejde er jeg kommet til erkendelse, at selvbillede er et centralt element i personligheds opbygning.  Det har givet mig mulighed for at arbejde mere målrettet. Kunderne fik endnu bedre resultater. Det var dejligt. 

Problemet var, at jeg alene kun kunne hjælpe et begrænset antal af kunder. Jeg stod over for en udfordring: At arbejde mindre og hjælpe færre eller arbejde mere for at hjælpe flere og så går ned med stress. Jeg begyndte at tro, at det ikke var muligt at hjælpe flere. Men min viden og erfaring blev ved med at vokse igennem mit arbejde og uddannelser. Frustrationen over at ikke kunne hjælpe flere mennesker voksede også.  

Hvordan kunne det lade sig gøre?  Den viden kunne være guld værd for dem, som har brug for det. Det kunne gøre en forskel for mange. Bare lidt efter lidt, skridt for skridt, kunne flere mennesker få nogle redskaber. Samtidig vidste jeg, at der findes en masse mennesker, som ikke tror, at de vil være i stand til at forklare sig foran et fremmed menneske – det er dem, som ikke tør at komme til psykolog. Der findes også travle mennesker, arbejdende kvinder med familier, som ikke kan finde tid til at komme personligt til psykolog, som befinder sig et andet sted fysisk, men som gerne vil arbejde med sig selv på andre tidspunkter og i sit eget tempo – tidligt om morgenen, sent om aftenen, når der er ro i huset, osv.

Så kom der en åbenbaring: jeg skal lave et online forløb, så jeg kan nå ud til flere, så der er flere som kan få gavn af den viden og redskaber, som jeg har.  

Sådan blev det her online forløb skabt, som kan hjælpe flere mennesker, som gerne vil arbejde med sig selv på en bekvem måde og i sit eget tempo, med at forbedre deres selvbillede og højne deres selvværd og styrke deres selvtillid. Det her online forløb, som jeg håber og tror vil hjælpe dig.

Kurset er udtænkt, som et kursus-transformation for dig. Idéen er, at du skal med på en rejse, som fører dig et nyt sted hen – der, hvor du bliver mere stærk, mere sikker, mere positiv, mere accepterende i forhold til dig selv og andre. Igennem den rejse bliver dit Jeg – dit selvbillede – transformeret til en bedre og stærkere udgave af dig selv.  

Ikke bare et kursus om selvbillede, selvværd og selvtillid

Dette forløb er den mest grundigt og dybdegående online kursus om selvværd, selvbillede og selvtillid, som findes på markedet. Du vil opleve en personlig transformation på en god måde. 

Det er ikke bare en gengivelse af de psykologiske teorier, som handler om selvbillede. Om emnet kan du selv finde en masse bøger og materialer på biblioteket. Vide noget om noget, hjælper ofte ikke så meget. Det har du måske selv bemærket, at det er oplevelser, erfaringer og refleksioner, som forandrer os mennesker personligt. For at skabe forandringer med dig som person, skal du “opleve” tingene, mærke dem og du skal reflektere over tingene. Tingene skal igennem dine følelser, før positive forandringer begynder at ske med dig. Derfor har jeg inkluderet en følelsesmæssig oplevelseskomponent med i kurset. Derudover ved jeg med stor sandsynlighed, at du igennem dit liv og opvækst har haft nogle traumatiserende oplevelser. Derfor er det vigtigt, at du også kunne få behandling til dine traumer. Således, at kurset er udtænkt til at virke både kognitivt og terapeutisk. Dvs., at du vil såvel tilegner dig en ny viden og forståelse, som at du blidt og nænsomt gennemgår healende proces for dine følelser. 

I dette forløb:

  • Vil du tilegne dig en ny viden, som er nødvendig for din udvikling.
  • Vil du forstå og få fjernet de gamle falske illusioner ang. dig selv, dine nærmeste mennesker og relationer. De vil blive erstattet med den nye mere positive og ægte selvopfattelse.
  • Får du en ny forståelse for menneskelige relationer. Grunden til, at jeg tager et relationelt aspekt med, er fordi du – dit jeg og dit selvbillede – blev udformet igennem kontakt med andre mennesker, samt fordi du også er en del af relationer med andre mennesker og relationer med dem er en del af dig.
  • Skal du med på en rejse, hvor du også vil tilegne dig en ny, mere positiv og mere konstruktiv tankegang. 
  • Får du terapi og behandling uden at skulle gå til psykolog og snakke i mange timer.

Det er et fantastisk produkt, som er resultatet og kvintessens af mine mangeårige faglige erfaringer og observationer igennem mit arbejde som privatpraktiserende psykolog. 

Det er baseret på min bedste viden, som jeg har tilegnet mig på mine mangeårige efteruddannelser og overbygninger, som jeg har været igennem i løbet af flere år. Og også på den viden, som jeg selv har tilegnet mig igennem en masse bøger og selvstudier.

Alle metoder er afprøvet igennem mit praktiske arbejde i min klinik og disse metoders virkninger bekræftet mange gange med resultater hos mine kunder. Jeg har flere hundrede taknemmelige kunder, som fik det bedre med sig selv og fik deres glæde og overskud tilbage.

Nu har du mulighed for selv at opleve dem og mærke, hvordan din selvopfattelse, selvbillede, selvværd begynder at ændre sig trin for trin i en positiv retning, hvordan du begynder at blive en bedre udgave af dig selv.

 Jeg vil gerne, at du erkender, at du selv har dit eget værd og værdighed, at du kommer til at acceptere dig selv, elske dig selv og opfatte dit “selv” i nye termer. 

Jeg kan se dig stå glad, stærk og rank, og mærke, at du er her, at du har ret til at være her, at du bidrager med noget godt på denne Jord og du har mod på at gå dine egne veje. 

Hvad siger mine klienter?

”Jeg elsker, at jeg kan arbejde i mit eget tempo og har tid til at reflektere over opgaverne”.

”Jeg kom kun igennem den første modul, men jeg kan allerede mærke, at jeg er mere glad”.

”Teksterne er meget positive og opløftende. Alt det giver rigtig god mening”. 

”Jeg kan mærke, at jeg er mindre stresset, selv om jeg kun er i starten af forløbet. Jeg er MEGET glad for kurset”. 

Hvad får du med dette kursus?

  1. Værktøjer, som vil hjælpe dig med at få en bedre mening om dig selv, bedre at kunne lide dig selv, tro på dig selv, stå ved dig selv og blive din egen bedste ven.
  2. Værktøjer til at forstå dig selv bedre, at finde balance i din følelsesmæssige tilstand, at forstå din plads i dit livssystem system, at erkende din mission og opgave i livet.
  3. Værktøjer, som vil hjælpe dig med at forstå andre mennesker, opbygge relationer med dem, samt redskaber til at du kunne orientere dig i dine omgivelser og handle ud fra virkeligheden.

Afslutning

Kurset er kvintessensen af mine personlige livserfaringer, mine faglige erfaringer, min faglige viden og resultater af mit arbejde i min praksis. Jeg vil gøre mit bedste for dig og jeg håber du vil gøre det samme!

Hvis du er interesseret i at have en samtale, om du er et match og kan blive optaget på online forløbet, så book en gratis afklarende samtale. (Gælder kun online forløb). Hvis du søger almindelig psykolog samtaler book på knappen øverst på siden.

Med kærlighed, Elena Larsen