Krisehjælp

I løbet af vort liv gennemlever vi forskellige slags kriser. Det kan være en krise i vore medmenneskelige relationer eller en krise, som består i, at vi har svært ved at se meningen med det vi foretager os osv.

Når hele tilværelsen er ved at bryde sammen. Når vi står i mørket, og det næsten føles som en livskatastrofe – er det et tegn på en krise. Vi oplever kriserne på forskellige måde, men det er vigtigt at gennemleve en krise på den rigtige måde.

Der findes en rigtig måde at gennemleve en krisesituation på. En krise er en prøvesituation, som vi kan ”løse” rigtigt eller forkert. Gennemgang af en krisesituation handler tit om at finde en hårfin balance i forhold til, hvordan man handler eller hvilke beslutninger man træffer.

Hvis løsningen er rigtig, så kommer vi over det og kommer til et nyt niveau.

Hvis vi undgår at tage ansvar eller vælger forkert, kan situationen blive mere kompliceret, og dermed kan vores psykiske tilstand også bliver dårligere.

I dette tilfælde er det derfor vigtigt at snakke med en psykolog, der har forstand på, hvordan man skal gennemgå en krisesituation. Det er vigtigt at have en, der kan hjælpe med at finde den rigtige vej igennem den svære situation.