Selvværd & selvtillid

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med dit selvbillede?

Jeg er autoriseret psykolog med mere end 20 år erhvervserfaring. sidste 11 år har jeg arbejdet som privatpraktiserende psykolog. Det er det bedste job, jeg nogensinde kunne få. Jeg kan opleve, at der kommer nogle triste, nedtrykte og nedslåede mennesker, som efter et stykke tid bliver mere og mere glade, stærke, får mere overskud og får bedre styr på deres liv. Det er fantastisk. 

I løbet af den tid var der mange forskellige problemstillinger jeg arbejdede med – angst, depression, stress, lavt selvværd, problemer i relationer med partner eller med børn og mange flere. Men jeg kunne bemærke, at der i mange tilfælde var noget til fælles, som slog benene under mine kunder. Jeg fandt ud af, at det faktisk var selvværd og selvbillede, som fejlede i dybeste indre. 

Den anden ting, som jeg bemærkede var, at jeg som psykolog kunne se mine kunders personlige kvaliteter – jeg mødte mange smukke, dygtige, interessante og medfølende mennesker med gode værdier, som slet ikke kunne se sig selv som dygtige eller gode. De kunne overhovedet ikke se deres positive personligheder. De troede ikke de har nogen værd i sig selv. Så var det igen selvbillede, som var årsagen til det og til deres ofte fuldstændig ulykkelige, ødelagte, triste, fyldte med stress, angst eller depression tilværelser.

Den tredje ting var, at efter et stykke tid kunne jeg og mine kunder se deres resultater – de blev mere glade, stærke, begyndte at tro på sig selv. I takt med deres underfulde forandringer begyndte deres liv og omstændigheder også at blive bedre. Det var sejt. Men hvordan kunne det lade sig gøre? Hvad var sammenhæng mellem at få det bedre med sig selv og livsomstændigheder? Svaret, som jeg kunne finde, var, at det igen er selvbillede, som fik dem til at tage andre beslutninger og handle anderledes. De begyndte at tro, at de fortjener et bedre liv i takt med at deres selvbillede var blevet bedre. 

Det fjerde ting, som jeg begyndte at spekulere på var: Hvorfor, hvad er det, der gør, at nogen har et positivt liv, kan klare sig i livet, komme nogenlunde let over udfordringer, opnå stor succes og tjene mange penge uden at have super meget viden eller have lange videregående uddannelser, mens der er en hel masse dygtige og kloge mennesker, som gemmer sig i buskene, som bliver ved med at lide af stress, depression, angst, som bruger dyrebar tid af sit liv på at please andre, og give en negativ arv til sine børn osv.? Og så kom det lige pludselig til mig! Det er også selvbillede!  

Det er selvbillede, som er årsagen til rigtig mange ting i vores liv! Det er din usynlige kerne, dit livs fundament, som holder dig over overfladen eller får dig til at synke ned. Det er selvbillede, som du måske har svært med at forstå og som er i en stor del ubevidst for dig, er årsagen til hvordan du oplever tingene, hvordan du reagerer, hvordan du handler på tingene, hvad du har i dit liv og hvordan du lever dit liv. Det var der! Den puslespilsbrik som manglede, blev lagt på plads!

Videnskabelig og praktisk begrundelse

Igennem flere år af mit praktiske arbejde med mennesker har jeg konkluderet følgende, hvilket bekræftes videnskabeligt af forskere, som arbejder i det område:

  • Arbejde med selvbillede fremmer behandling af flere af psykiske og psykologiske problemstillinger.
  • Arbejde med selvbillede hjælper med selverkendelse. Personen kommer ud af de falske illusioner, som han/hun har tillært i løbet af sin opvækst og begynder at se sin ægte personlighed.
  • Selvbillede er årsagen til menneskets resultater og opnåelser i livet. Mennesker med et positivt selvbillede, selvværd og selvtillid skaber bedre resultater.
  • Arbejde med selvbilledet kan hjælpe mennesker med at brude den negative socialarv og forbedre deres liv.
  • Mennesker med et positivt selvbillede er normalt mere sunde og raske.
  • Mennesker med et positivt selvbillede skaber mere sunde relationer og opdrager mere stærke og levedygtige børn.
  • Mennesker med et sundt selvbillede skaber bedre resultater på arbejdspladsen, de er mere stabile både psykisk og emotionelt samt har mindre tendens til at få stress, angst, depressioner m.m.
  • Det er selvbillede, som er årsagen til rigtig mange ting i vores liv! Det er menneskets usynlige kerne, livs fundament, som holder dem over overfladen eller får dem til at synke ned. Det er selvbillede, som definerer hvordan de oplever tingene, hvordan de reagerer, hvordan de handler på tingene.

T.F. James har utrykte det sådan: ”At forstå Selvets psykologi kan betyde forskellen mellem succes og fiasko, kærlighed og had, bitterhed og lykke. Opdagelsen af det virkelige Jeg kan redde et smuldrende ægteskab, genskabe en vaklende karriere og forvandle ofre for “personlighedssvigt”. På den anden side, betyder det at opdage dit virkelige jeg forskellen mellem frihed og
overensstemmelses afhængighed”
.

Lige nu har du 2 muligheder

  1. Du kan bestille tid hos mig og få et personligt forløb hos mig.
  2. Du kan hoppe ind på min online forløb, hvor du får meget mere værdig for pengene. Læs mere om mit online forløb.