Kognitiv terapi

Den samme begivenhed kan have forskellig betydning for forskellige mennesker.

Det er vores tanker, der giver begivenheden dens emotionelle virkninger – forskellige følelser i forbindelse med en eller anden begivenhed.

Negative følelser opstår på grund af problemer med at organisere og fortolke realiteterne.

Disse problemer opstår ofte på grund af indlærte holdninger og antagelser, som bruges til at få mening med det hele.

Behandlingen hos en psykolog kan hjælpe med at korrigere misforståelser og lærer sig nye holdninger og antagelser.