Børneterapi

Barndommen bestemmer i høj grad, hvordan ens liv som voksen vil forme sig. Min personlige holdning er, at børn bør have bedre muligheder for at blive set og hørt.

Jeg søger efter psykosociale grunde til et barns adfærd, dvs. grunde, der vedrører barnets livserfaringer, tanker og følelser samt dets forhold til andre mennesker. Jeg tilstræber at skabe en forståelse af barnet, før man forventer ændringer på adfærdsniveau. Herudover bruger jeg i forhold til barnets forståelse den relationelle tilgang, idet relationer med de nærmeste voksne spiller en hovedsagelig rolle i barnets udvikling og trivsel. Som forælder skal du være forberedt til at deltage aktivt i forløbet. Dvs., at det ofte kan være nødvendigt, at du/I som forældre, får et parrallet forløb (eller deltager evt. i en konsultation sammen med barnet) for at få redskaber til hvordan du/I kan takle barnet derhjemme.

Det kan tit være svært at forstå dit eget (pleje-/ adoptiv-) barn. Det kan udløse stærke følelser hos alle parter. Jeg kan hjælpe med at forstå, hvad der ligger til grund til barnets problematisk adfærd, og rådgive dig i forhold til mulige løsninger, give dig de nødvendige redskaber.

Supervision til plejeforældre, adoptivforældre, pædagoger

Jeg tilbyder supervision til pleje- og adoptivforældre og pædagoger samt de andre faggrupper, som beskæftiger sig med børn.